Highlights unserer Hawaii-Reise 2006 Hawaii

karte_hawaii2006_2

Oahu:

Big Island:

Waikiki Mauna Kea
Dole Plantation Volcano N.P.
Kailua Beach Waipio Valley
Hanauma Bay Green Sand Beach
Polynesian Cultural Center Botanical Garden Hilo